Corporación

ALCALDE
D. José Pablo González Cacheiro

CONCELLEIROS
D. Andrés Taboada Marante
D. Benito García Sánchez
Dª. Mª del Pilar Rilo Santos
Dª. Mª Jesús García Rodríguez
D. José Sánchez Carro
D. José Ramón Peón Pérez
Dª. Carmen Pilar Barreiro Varela
Dª. María Pilar Pedreira Sánchez
D. José Luis Castrillón Teijo
Dª. Eva María Carro López
D. José Antonio Vaamonde Carro
Dña. Estefanía Busto Dopazo